Indbydelse til generalforsamling d. 22. november

Klik for at åbne den officielle indbydelse i pdf: Generalforsamling indkaldelse 2015

 

Indbydelse til
Generalforsamling søndag den 22. november 2015 kl. 13 i Sejlklubben Frems restaurant
Strandvænget 65, 2100 København Ø
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens planer for 2016.
7. Budget.
8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovenes pkt. 8.1: Ordinære valg: næstformand og sekretær.
10. Valg af revisor og suppleant.
11. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag vil blive lagt på hjemmesiden.
For medlemmer vest for Store Bælt betaler Klubben broafgiften, hvis man foretager samkørsel i fyldt bil; kontakt sekretæren for koordinering.
Klubben giver en let frokost til de fremmødte medlemmer, og derfor er det nødvendigt med
tilmelding til sekretær, Per Løfstrøm senest d. 15. november på 50983106 eller e-mail (se invitation).

På bestyrelsens vegne
Per Løfstrøm
sekretær

Bestyrelsen:
Af hensyn til spam er kontaktinformation skjult i teksten Se vedhæftede pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*