Bådebyggerens bemærkninger

Ib Hauge Nielsen, IN Fiberbåde, Haderslev oplyser;

Bådene er bygget på mit værft i perioden 1979 og frem til til 1988. Der er i alt bygget cirka 100 både.

De første cirka 30 både er fremstillet med kølsvin og blykøl. Blyprisernes himmelflugt (firedobling på blot et år) nødvendiggjorde imidlertid omstilling til anvendelse af jernkøl. De resterende både er derfor konstrueret med en særdeles stærk flad bundkonstruktion hvorpå jernkølen er påboltet.

Båden er solgt med tilnavne som “Racer”, “Cruiser” eller “R/C”. I virkeligheden er stort set alle lavet med ens grundkonstruktion. Der blev ganske vist lavet nogle enkelte både som i materialevalg (bl.a. kevlar) adskilte sig fra standardbåden, men det var ganske få.

I 1986 ændredes overbygningen og apteringen, da Mk.2 versionen blev lanceret. Cockpittet er flyttet agterud og hævet, hvorved der er skabt mulighed for en noget anderledes aptering med et noget større pantry, og anderledes sofaarrangement. Af denne type er bygget cirka 25 både.

Rorkonstruktionen er ændret i produktionstiden. Oprindeligt blev bådene lavet medet ror der var ophængt i 3 lejer – et for oven i cockpittet, et hvor rorstammen går gennem bunden og et sidste for neden på skæget (den langsgående udbygning under den bagerste tredjedel af bunden).
rorglRorstammen på disse første både er lavet i rustfri stål med en diameter på 25 mm. I forbindelse med alder og sejlads, kan det nederste leje blive slidt. Derved kan belastningen på akslen blive for stor, og roret vil kunne knække af, eventuelt efterladende et hul i bådbunden. Dette er sket i et tilfælde under kapsejladsen ‘Sjælland Rundt 97’.
Det er derfor af største vigtighed, at ejere af disse både holder et vågent øje med dette nederste leje, og udskiftning heraf skal bestemt anbefales hvis slør kan konstateres.
rornySenere er bådene konstruerert med en rorstamme i 35 mm rustfrit stål.
Disse ror er kun ophængt i to bronzelejer. Denne konstruktion er noget stærkere og ved et eventuelt afbrækket ror, vil dette ikke på samme måde kunne afrive noget af bådbunden, med lækage til følge.

Riggen er indledningsvis leveret af firma ‘Nordic Mast’ i Åbenrå, og senere af ‘John Mast’ i Greve. Begge fabrikater er med samme masteprofil. Riggen er i øvrigt særdeles velproportioneret – jeg mindes nærmest ikke at have hørt om havari herpå!

Bådens stærke side må absolut siges at være de fortrinlige sejlegenskaber. Den sejler bare rigtigt godt, samtidig med at den er meget sikker og sjov at sejle. Banner 30 følger stadigt fint med moderne bådtyper. Den er samtidig meget stærk – langt bedre end sit rygte. Af svage sider kan vel ikke nævnes andet end den noget ‘følsomme’ rorkonstruktion, der som ovenfor beskrevet kræver kontrol og eventuel udskiftning af hælrorlejet. Båden er uden egentlige unoder, og der kan ikke siges at være generelle svaghedspunkter

Værftsbygningerne er ikke længere i min varetægt, og jeg har ikke længere firmaet kørende. Jeg har dog stadigt formene, som bådene og overbygningerne er støbt i. Formene opbevares desværre udendørs. De vil i givet fald kunne anvendes igen – bl.a. skal der støbes et nyt dæk i den kommende tid.”

Bådebyggeren tilbyder stadig konsulentbistand. Han har kontakter til branchen, hvorfor han stadig-* vil kunne levere reservedele – herunder de føromtalte rorlejer. Bådebygger Ib Hauge Nielsen kan kontaktes via telefon 74521605.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*