Formanden fratræder med øjeblikkelig varsel

 

Kære Banner-30 sejlere

Jeg har efter moden overvejelse valgt med øjeblikkelig varsel at trække mig som formand for klubben. Jeg kan af forskellige årsager ikke længere afse tid til disse at varetage dette hverv
Jeg har i gennem tiden haft mange gode samtaler med Banner – 30 ejere i forbindelse med min opsøgende kontakt og ønsker jer alle god vind fremover.

Afgående Formand
Arne Kristensen D91