Alle indlæg af Arne Kristensen

Ejer halvdelen af D91 - 100fryd. Båden ligger i Vordingborg og vi sejler lokale kapsejladser. Tærø rundt, Pinsestævne, Lindholm Rundt og Snapsesejlads + den lokale ugentlige klubsejlads.

Formanden fratræder med øjeblikkelig varsel

 

Kære Banner-30 sejlere

Jeg har efter moden overvejelse valgt med øjeblikkelig varsel at trække mig som formand for klubben. Jeg kan af forskellige årsager ikke længere afse tid til disse at varetage dette hverv
Jeg har i gennem tiden haft mange gode samtaler med Banner – 30 ejere i forbindelse med min opsøgende kontakt og ønsker jer alle god vind fremover.

Afgående Formand
Arne Kristensen D91

General forsamling i November

Generalforsamling

Hej Bannere 30 sejlere

2014 sæsonen går på hæld og til trods for, det heller ikke i år lykkedes at lave et klassemesterskab som Horsens Sejlklub havde tilbudt at holde, har der været Banner 30′ere, som deltager på kapsejladsbanerne.
I aftenmatcherne rundt om i landet og på de større sejladser rundt om FYN, med fuld besætning eller singlehand, har der været Bannere med.
Tjörn Runt havde i år deltagelse af 4 Bannere 2 danske og 2 svenske.

Generalforsamling:
Det er tid at planlægge general forsamling og der vil snarest komme et opslag her på siden, om hvornår og hvordan det skal foregå.

Klubben har brug for at I kommer med input til hvordan klubben skal agere fremover.
Derfor meld jer til general forsamlingen og gør jeres indflydelse gældende
Hvis der er nogen der brænder efter at overtage formandsposten, stiller undertegnede hermed posten til rådighed for nye kræfter.

Venlig hilsen

Formanden