Om Klubben

Velkommen til klubbens hjemmeside, der har til formål at informere om klublivet og den dejlige danskbyggede sejlbåd – “Banner 30”.

Du er meget velkommen til at søge information på disse sider.

Banner 30 klubben er en af standardklasseklubberne under Dansk Sejlunion. Som standardklasseklub er formålet blandt andet, at varetage og opretholde den fornødne organisation. Klubben udarbejder og vedligeholder klasseregler, så ensartede både kan få mulighed for at sejle standardløb, når mindst fem både af slagsen er tilmeldt en kapsejlads.

Hvis du er ejer af en Banner 30, har du muligvis allerede et målebrev. Har båden skiftet ejer skal målebrevet fornyes (i dit navn) gennem Dansk Sejlunion. Hvis der endnu ikke er udstedt et målebrev, skal båden og sejlene måles af din lokale klubs måler. Banner 30 skroget er allerede standardmålt (og vejet). Måleren behøver derfor kun kontrollere bådens flydemål på vandet. Sejlene skal mærkes, og måleren indsender måleskemaet til Dansk Sejlunion, der fremsender et DH-målebrev.

Sejl- og mastemål må ikke overstige de i klassereglerne angivne maksimummål, hvis båden skal måles som en standard “Banner 30”. Er blot et af sejlene eller mastemålene større, vil der selvfølgelig stadig kunne udstedes et DH-målebrev, men båden vil blive betegnet “Banner 30 Special”, og vil ikke kunne deltage i standardløb, kun i almindelige handicapløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*