General forsamling i November

Generalforsamling

Hej Bannere 30 sejlere

2014 sæsonen går på hæld og til trods for, det heller ikke i år lykkedes at lave et klassemesterskab som Horsens Sejlklub havde tilbudt at holde, har der været Banner 30′ere, som deltager på kapsejladsbanerne.
I aftenmatcherne rundt om i landet og på de større sejladser rundt om FYN, med fuld besætning eller singlehand, har der været Bannere med.
Tjörn Runt havde i år deltagelse af 4 Bannere 2 danske og 2 svenske.

Generalforsamling:
Det er tid at planlægge general forsamling og der vil snarest komme et opslag her på siden, om hvornår og hvordan det skal foregå.

Klubben har brug for at I kommer med input til hvordan klubben skal agere fremover.
Derfor meld jer til general forsamlingen og gør jeres indflydelse gældende
Hvis der er nogen der brænder efter at overtage formandsposten, stiller undertegnede hermed posten til rådighed for nye kræfter.

Venlig hilsen

Formanden