Kulfibermast til Banner 30

Det lyder som ønsketænkning, og så vidt vides er der heller ikke nogen Banner 30’ere der er udstyret med kulfibermast endnu. Klubben modtog for noget tid siden et oplæg fra Vision Boats på en kulfiberrig. Vision Boats er startet af Jan Skov Andersen som med egne hænder byggede den hurtige trimaran Barracuda. Jan udstyrede Barracuda med kulfiberrig, og det er erfaringerne herfra der nu har ført til stiftelsen af Vision Boats.

I beskrivelsen af en mulig ny kulfiber rig skriver Jan følgende:

Masten er 11,55 meter høj. Forstaget er flyttet 46 cm op på masten i forhold til den oprindelig rig. Sallingshornene er forlænget og vinklet agterud. Røstjernene er flyttet 40 cm agterud og helt ud til lønningen. Masten vejer 21 kg, hvilket er under halvdelen af en typisk Banner 30 mast. Der er intet bagstag, så det bliver enklere at håndtere båden. Prisen for et masterør er 34.900 kr inkl. moms. Prisen for en fuld rig vil variere meget alt efter udstyrsniveau.

Mastens højde er altså ikke længere end den nuværende mast, og storsejlets forlig er uændret. Rigændringerne i oplægget påvirker således kun mulighederne for større forsejl, spiler og genakker.

Med vanterne placeret i borde skal forsejlskøderne ikke længere rigges om ved skift mellem genua og fok.

Lagde du mærke til prisen længere oppe? Det gjorde jeg i hvert fald. De tilfælde jeg har kendskab til, hvor Bannere har måttet udskifte masten, har den kostet betydeligt mere. Det højeste beløb var over 70.000 kr. endda med genbrug af fittings. Selvom rigændringerne droppes er der noget der tyder på, at en kulfiber mast er billigere end en alumast.

Mister klassestatus

Banner 30 klubben kan af gode grunde ikke anbefale at du udskifter masten, for din båd mister sin klassestatus. Er du derimod rendyrket tursejler, så er konsekvenserne af at få special-status nok til at overse.

Koster en smule på DH

Man kan selvfølgelig sige, at mistet klassestatus er næsten ligeså ubetydelig, hvis du er rendyrket DH-kapsejler. Til gengæld er fordelene bestemt værd at overveje. En vægtreduktion på over 21 kg fra masten giver et højere oprettende moment, højere fart og bedre højde.

Med beregninger fra websejler kan man beregne effekten på DH-målene med og uden kulfibermast.

TAUDL TAUDM TAUDH
Alumast 992 769 677,2
Kulfiber 991,4 767,4 675

Kilde: Websejler

I let vind koster kulfibermasten knap 0,6 sekund, i middelvind 1,6 sekunder og i hård vind 2,2 sekunder pr. sømil på en op/ned bane. En normal klubsejlads i løbet af ugen på 5 sømil, kræver altså at du kan sejle mindst 3 sekunder hurtigere i let vind og 11 sekunder hurtigere i hård vind.

Gratis kulfiber

Masten koster lidt på DH-målet, men det er tilladt at bruge kulfiber i bommen, spilerstage,

Klassen skal følge med tiden

Nu kommer klassereglerne nok ikke til at tillade kulfiber-master lige foreløbig, men det er værdi at overveje, hvornår og hvordan og hvorledes, at Banneren holdes skarp. Især, hvis man alligevel er så uheldigt at have mastehaveri som nødvendiggør udskiftning.

Man kunne f.eks. have en overgangsordning, hvor kulfibermaster tillades mod, at vægtfordelen udlignes på anden måde under klassemesterskaber.

Had synes du? Har du lyst til at kommentere artiklen, er du velkommen til at oprette et login.