Godt nytår til alle Banner 30 sejlere

Efter endnu et år uden det lykkedes at få et klassemesterskab, til trods for at vi var tidligt ude og Korsør

sejlklub var meget hjælpsomme og flexible, har vi i bestyrelsen talt om at nu må vi have nogle tilsagn om deltagelse inden vi begynder at bede klubber om at arrangere noget for os.

Så derfor melder vi ud at vi sigter på første weekend i august d. 2-3. Vi har  tilsagn fra Knud- Erik i D21, om at man i Horsens  kan lave et stævne, hvis vi kommer med en 5-10 både.

Derfor vil bestyrelsen tage kontakt til dem der sejler kapsejlads om at melde sig til på dette tidspunkt.

 

Sejladser med banner 30 deltagelse:

Vedrørende andre sejladser var der 5 Bannere med i Palby cup fyn rundt med D20 Fru Olsen, som vinder af ”Bannerløbet” i den lette vind.

Fyn rundt Classic havde 3 deltagere og her med Saxe D59 som vinder, tillykke Morten.

Også i Mumm-Stelton var det med Fru Olsen som vinder af både Løb og starten Tilykke til D20. Det ser ud til at Klaus har god fart i D20.

Her var også deltagelse af Delice D68 og 10-nas D54. Se resultatlister på Vedbæk- sejlklubs hjemmeside.

‘Brandt sø rundt’ havde kun deltagelse af Mary Lou D85 som måtte se sig slået af en X – 79 !

1000fryd D91 deltog i Tærø rundt og blev løbs vinder med 5 sekunder over vores hurtige 101 ’er og 2’er overalt. Der var lige en Scankap 99 der næsten var forsvundet ud af syne, foran med ca. 6 min av- av.

Der er sikkert andre gode resultater der fortjener at blive nævnt, men det må I meget gerne skrive noget om på vores hjemmesides forum.

 

Generalforsamlingen foregår igen på Skype, så meld jer i god tid til undertegnede og hold jer klar foran computeren, så jeg kan ringe jer op. Har I spørgsmål om hvordan det foregår, så ring til et af bestyrelses medlemmerne.

 

Da vi p.g.a- ikke afholdte klassemesterskaber og da e-mail- og Skypemøder er næsten gratis, har vi en del penge i kassen.

Da det er vores ønske at disse skal bruges på aktiviteter til Banner 30’ere, ligger der et forslag til generalforsamlingen om at give tilskud til startgebyrer til lokale sejladser, hvis der er 3 eller flere Banner 30’ere til start og der indsendes en beskrivelse fra en eller flere af bådene om sejladsens forløb.

Det kræver naturligvis at man er medlem af klubben for at kunne få tilskud.

Se forslag til generalforsamlingen på hjemmesiden.

I år ville der have været 3 sejladser, så vidt vides, der kunne have opnået dette.

Meld jer og deltag i behandlingen af dette forslag på GF d. 23 januar kl. 19.00.

 

I år er der flere sejladser der har jubilæum: Palby cup 25 år, Tærø rundt 25 år, Fyn Classic 80 år,Brandsø rundt 30 år (Eller 50 år – premiere i 1964 ).

Sjælland rundt er på banen igen efter at rygter om lukning affødte protester fra sejlere.

Sjælland rundt fylder 67 år. Lad os håbe det giver tilmeldinger.

Lad os hjælpe til med at fejre disse jubilæer og i øvrigt tale sammen om at samles i sejladser. Hvis du ønsker kontakt detaljer til Banner 30’ere i dit område så ring skriv til undertegnede. Banner 30 klubben kan hjælpe med kontakt detaljer.

 

HUSK AT EN KLUB SOM BANNER-30 KLUBBEN KUN LEVER HVIS MEDLEMERNE ER AKTIVE OG KOMMER MED INPUT TIL KLUBBENS UDVIKLING.

 

Hermed ønskes I et godt Banner 30 år

 

Hilsen Formanden

 

Arne Kristensen DEN-91