Generalforsamling 2018 udskydes

Klubben er på vej til opløsning.

Formand og webmaster Anders Heine Hansen, D68 har besluttet at trække sig. (Anders har sin båd til salg.) Bestyrelsen har ingen andre kandidater. Næstformand er medejer af D69. Pt har Per Løfstrøm dobbelt poster, som sekretær og kasserer. Der har ikke været nogen særlig aktivitet i klubben det sidste år.

Den ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt i november, må bestyrelsen desværre udskyde til januar 2019. Den foreløbige plan er at afholde GF søndag d. 27. januar 2019 i Restaurant Frem i København. En officiel indkaldelse kommer i starten af januar.

Det er sandsynligt at bestyrelsen stiller forslag om opløsning af klubben med mindre der kommer friske kræfter til inden GF. Hvis der nogen, som har forslag til løsning af krisen, vil bestyrelsen meget gerne høre om disse inden den officielle indkaldelse til GF.

På grund af situationen er der heller ikke udsendt opkrævning af kontingent for 2019. De medlemmer der allerede har betalt vil få returneret betalingen. Hvis klubben mod forventning fortsætter, så vil 2019 formodentligt blive kontingentfrit (besluttes på GF).

På bestyrelsens vegne

Per Løfstrøm,

sekretær