VIGTIGT: Generalforsamling 18. Januar

Indbydelse til
Generalforsamling
søndag den 18. januar 2015 kl. 13
i Sejlklubben Frems restaurant
Strandvænget 65, 2100 København Ø

Klubben er i dyb krise. Formanden har med øjeblikkelig virkning trukket sig fra posten, næstformanden og kassereren opstiller ikke i næste periode. Det kun sekretæren der fortsætter i bestyrelsen. Derfor opfordres de medlemmer som bare har den mindste interesse i at klubben fortsætter til at møde op til generalforsamlingen give en smule opbakning til den ny webmaster og sekretæren i arbejdet med at holde klubben kørende på et eller andet acceptabelt niveau. Som det fremgår, har det desværre været nødvendigt at udsætte 2014-generalforsamlingen til 2015.

Klubben giver en let frokost til de fremmødte medlemmer.
For medlemmer vest for Store Bælt betaler Klubben broafgiften, hvis man foretager samkørsel i fyldt bil; kontakt sekretæren for koordinering.

Tilmelding til sekretær, Per Løfstrøm senest d. 11. januar 2015 fx på e-mail pl@dmu.dk.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens planer for 2014.
7. Budget.
8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovenes pkt. 8.1:
​Ordinære valg: formand og kasserer
​Ekstra valg: næstformand og eventuelt mening medlem.
10. Valg af revisor og suppleant.
11. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag vil blive lagt på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne
Per Løfstrøm
sekretær

Bestyrelsen pt.:
Formand Arne Kristensen er udtrådt.
Næstformand Henrik Bo Christoffersen, D54, Mentz Alle 1, 3250 Gilleleje, tlf. 29 43 68 64.
Kasserer Henrik Skafte, D55, Thorsvej 36, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 77 24 03.
Sekretær Per Løfstrøm, D22, Låsbyvej 25, 2610 Rødovre, tlf. 50 98 31 06.

 

http://sejlklubbenfrem.dk/parkering.aspx

image

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*