2 Team Delice

af DEN-68

3 Duelighedsklubben

af DEN55

4 Farvandsvæsenet

af DEN55

5 John Mast

af DEN55

6 Nordic Mast

af DEN55

9 Dansk Sejlunion

af DEN55