31 Team Delice

af DEN-68

32 Duelighedsklubben

af DEN55

33 Farvandsvæsenet

af DEN55

34 John Mast

af DEN55

35 Nordic Mast

af DEN55

38 Dansk Sejlunion

af DEN55